top of page

C.F. Tietgen - Odense Adelige Klub

Odense 19. marts 1829, Carls Frederik Tietgen kommer til verden midt i den blomstrende Guldalder. Han bliver født i en tid hvor økonomien ellers er dårlig og politisk er det svært. Nogle år forinden sejler englænderne væk med den danske flåde, Danmark går bankerot og nordmændene udleveres til svensken. Samfundet Tietgen bliver født ind i ser helt anderledes ud end det han forlader i 1901, og som han i den grad sætter sit præg på. Tietgens forældre er jævne folk, faderen er håndværker, snedker, men arbejder som klubvært i Odense Adelige Klub. En klub, hvor kronprinsen, den senere F. VII, der er forvist fra København, og hans venner, byens spidser, fornøjer og forlyster sig. Faderen betyder ikke noget nævneværdigt for Tietgen, det gør moderen, Barbara, til gengæld. Hun hjælper sin mand i klubben, med at kokkererer til de adelige gæster og hver søndag tager hun Carl Frederik og hans tre søstre med i kirke. Hun er selv opdraget religiøst blandt Herrnhuterne i Sønderjylland. Tietgen elsker sin mor, men er bare 12 år gammel, da hun dør i barselseng – en traumatisk oplevelse for den unge dreng. Tietgen kommer selvfølgelig sammen med sine forældre i klubben. Her møder han kronprinsen – den senere Frederik VII. Kongehuset og kongen kommer senere i Carl Frederiks live til at spille en vigtig rolle på hans vej op ad karrierestigen. Men i klubben i Odense er det som billard-markør for det fine selskab. Christian Jürgensen – byens største manufakturhandler har også sin gang i klubben. Han har set at drengen er kvik og begavet med en ualmindelig god hukommelse og tilbyder ham en læreplads. Selv tilbringer han det meste af tiden andet steds men hans bogholder Colind øver en betydelig indflydelse på den uge dreng og fungerer som en slags mentor i de seks år Tietgen er i lære. I klubben kommer forretningsmand, godsejer og politiker Christian Sehestedt Juul også. Han er interesseret i den unge dybsindige Tietgen og ynder at diskuterer al verdens emner med ham. Tietgen deltager gerne i samtalerne, til trods for at fritiden oftest er meget sparsom og fyldt ud med studier i sprog (han taler engelsk, tysk og lidt fransk), finans og handel.

Christian Sehestedt Juul er blandt stifterne af Fyns Diskontokasse. Tietgen møder gennem sin ven direktøren for banken, og som det nu engang er med tilfældigheder, får bankdirektøren en dag besøg af sin gamle kammerat Hald fra Hald & Rahr i Manchester – et kommisionsfirma. Tietgen vil ud i verden – ud og opleve og suge viden til sig, meget gerne Manchester, som på det tidspunkt er et internationalt forretningscentrum. Helt uden betydning har det nu heller ikke, at i Danmark hersker borgerkrigen og snart kan han risikere at blive indkaldt som kanonføde. Tietgen får job hos Hald og Rahr i Manchester og drager mod vest som 20-årig i 1849……
17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page